Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/416
Title: ВИДІЛЕННЯ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS ВІД ГІДРОБІОНТІВ ЧОРНОГО МОРЯ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Other Titles: ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА LACTOBACILLUS ОТ ГИДРОБИОНТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ISOLATION LACTOBACILLUS STRAINS FROM GIDROBIONTS OF THE BLACK SEA AND THEIR IDENTIFICATION
Authors: Ямборко, Ганна Валентинівна
Толпіна, М. Г.
Ямборко, Анна Валентиновна
Толпина, М. Г.
Yamborko, Hanna V.
Tolpina, M. G.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: лактобацили
гідробіонти
ідентифікація
лактобациллы
гидробионты
идентификация
lactobacilli
hydrobionts
identification
Series/Report no.: Біологія;Том 11, Вип. 6. - С. 215 - 220.
Abstract: З шлунково-кишкового тракту та шкіри деяких гідробіонтів Чорного моря (дельфінів, морського окуня, скумбрії та тріски) ізольовано 18 штамів бактерій роду Lactobacillus, які було ідентифіковано як види L. agіlis, L. coriniformis subsp. coriniformis, L. pentosus, L. buchneri, L.plantarum, L. fermentum. Наведено, що найбільшою кількістю штамів представлений вид L. coryniformis subsp coryniformis, який відноситься до факультативно- гетероферментативної групи. Из желудочно-кишечного тракта и кожи некоторых гидробионтов Черного моря изолированы 18 штаммов бактерий рода Lactobacillus, которые были идентифици- рованы как виды L. agіlis, L. coriniformis subsp. coriniformis, L. pentosus, L. buchneri, L.plantarum, L. fermentum. Показано, что большинством штаммов представлен вид L. coryniformis subsp coryniformis, относящийся к факультативно-гетероферментативной группе. 18 strains of lactobacteria were isolated from the gastric-intestinal tract and skin of some hydrobionts of the Blask Sea. The isolated strains were identified as species L. ag³lis, L. coriniformis subsp. coriniformis, L. pentosus, L. buchneri, L. plantarum, L. fermentum. It has been shown that most of them were represented by facultative heterofermentative species L. coryniformis subsp coryniformis.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/416
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_06_6_215-220.pdf159.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.