Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/413
Title: ФЛОРИСТИЧНА ЦІННІСТЬ СХИЛІВ ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ
Other Titles: ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СКЛОНОВ ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМАНА
THE FLORISTICAL VALUE OF DNIESTR ESTUARY SLOPES
Authors: Бондаренко, Олена Юріївна
Бондаренко, Елена Юрьевна
Bondarenko, Olena Yu.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: Дністровський лиман
флора
рідкісні види
антропогенний вплив
Днестровский лиман
флора
редкие виды
антропогенное влияние
Dniestr leman
flora
rare species
anthropogenic changes
Series/Report no.: Біологія;Т. 11, вип. 6. – С. 77 - 83.
Abstract: Досліджено сучасний стан флори схилів Дністровського лиману. Встановлено, що він нараховує 313 видів. Стаття включає систематичний аналіз флори, а також характеристику за синантропними групами та господарською цінністю. Зафіксовано зростання рідкісних видів. Проведено порівняльний аналіз антропогенних змін у рослинному покриві схилів. Исследовано современное состояние флоры склонов Днестровского лимана. Установлено, что здесь произрастает 313 видов. Статья включает систематический анализ флоры, характеристику встреченных синантропных видов и анализ хозяйственной ценности. Зафиксировано произрастание редких видов. Проведён сравнительный анализ антропогенных изменений в растительном покрове склонов. The article contains the floristic analysis of natural plant cover on the slopes of the Dniestr leman coasts. Its flora consists of 313 species. The paper includes the systematical analysis of the flora according to the sinantropical groups and characteristics useful for man. There are some rare species here. The comparative analysis of anthropogenic changes of plant cover has been conducted.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/413
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_06_6_77-83.pdf138.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.