Останні додані

 • Субъективный шаг времени как один из факторов делинквентного поведения 

  Коваль, Анна Шамильевна (2013)
  Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2013. Диссертационное исследование ...
 • Феномен альтернативної історії у сучасній історичній свідомості 

  Ткаченко, Наталія Олексіївна (2016)
  Актуальність теми дослідження. В останні кілька десятиліть філософія історії зустрічається з серйозними викликами, зумовленими кризою ідеї Прогресу, розчаруванням в історичних прогнозах, усвідомленням можливості використовувати ...
 • «Розриви» історичного часу як об’єкт філософсько-історичного дослідження 

  Ткаченко, Олексій Валерійович (2016)
  Актуальність теми дослідження. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. супроводжувалась переглядом концептуальних методологічних основ у філософсько-історичній думці. Реальність ХХ сторіччя виявилась настільки катастрофічною, ...
 • Психологія копінг-поведінки: системне моделювання 

  Родіна, Наталія Володимирівна; Родина, Наталья Владимировна; Rodina, Nataliia V. (2013-12-17)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і ...