Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4070
Title: Атмосферно-хімічні дослідження. Розділ 5 в Острів Зміїний: абіотичні характеристики
Other Titles: Atmospheric chemistry investigations. In: Zmiinyi Island. Abiotic Characteristics
Authors: Медінець, Володимир Іванович
Медінець, Сергій Володимирович
Прощенко, Вадим Володимирович
Medinets, Volodymyr I.
Medinets, Sergiy V.
Proschenko, Vadym V.
Citation: . Розділ 5 в Острів Зміїний: абіотичні характеристики : монографія, відп. ред. В.І. Медінець, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008, с. 115-138
Issue Date: 2008
Publisher: Одеса : Астропринт, 2008
Keywords: відкладення
опади
азот
сірка
острів Зміїний
континентальний вклад
Чорне море
deposition
precipitation
Nitrogen
Sulfur
the Zmiinyi Island
continental input
the Black Sea
Abstract: Дослідження екосистем в умовах зміни клімату та антропогенного забруднення є одним з важливіших напрямків морської екології. Антропогенний вплив є наслідком надходження до морського середовища токсичних, біогенних та органічних речовин. Шляхи надходження цих речовин можуть бути різні: теригенний стік, атмосферний перенос, перенос морських вод з інших районів та інші. У шельфовій і особливо у відкритій частині моря одним з головних джерел забруднення є також і атмосферний стік, що формується внаслідок дальнього переносу забруднюючих речовин з промислово-розвинутих районів Європейського континенту, особливо з територій причорноморських країн. Відомо, що атмосферні процеси та відкладення (вологі і сухі) забруднюючих речовин також суттєво впливають на радіаційні характеристики атмосфери, формуючи суттєвий вплив на кліматичні процеси у регіональному та глобальному масштабі. Результати кількісної оцінки щорічної інтенсивності сумарних відкладень іонів показали, що на поверхню моря щорічно відкладається 1225±47 кгS/км2 у формі сульфат-іону, 650±27 кгN/км2 у формі амоній-іону, нітрат-іону та нітрит-іону та 41,5±2,5 кгP/км2 у формі фосфат-іону. Порівняння отриманих нами у 2003-2007 рр. оцінок з результатами 1990-1992 рр., показали, що сучасні відкладення нітрат-іону збільшились у 2 рази відносно показника по всій акваторії Чорного моря та в 2,7 разів відносно північно-західної частини басейну. Аналогічна ситуація склалась і з інтенсивністю відкладень сульфат-іону, вони зросли у 2 та 2,6 рази відповідно.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4070
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medinets et al., 2008 (P5, ZMN book).pdf7.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.