Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3908
Title: Макрозообентос реки Ягорлык
Other Titles: Macrozoobenthos of Yagorlik River
Authors: Шевченко, О. Н.
Джуртубаев, Михаил Михайлович
Shevchenko, O.
Dzhurtubaiev, Mykhailo M.
Джуртубаєв, Михайло Михайлович
Citation: Матеріли VI Міжнародної конференції молодих вчених "Біорізноманіття.Екологія.Адаптація. Еволюція.",присвячена 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В. І. Липського (Одеса,13-17 травня 2013 р.)
Issue Date: 2013
Publisher: Печатный дом
Keywords: Макрозообентос
река Ягорлык
Series/Report no.: ;С.112-113.
Abstract: Изучали макрозообентос малой реки Ягорлык (длина - 73 км.), которая проходит по территории Котовского и Красноокнянского районов Одесской области и впадает в Днестр. Ширина реки на незначительном протяжении лишь несколько метров, глубина не более 1м. Материал собирали в раёне с. Любомирка в апреле 2010г. на трёх участках - на илистом грунте с зарослями тростника, других макрофитов; на каменистом грунте; на илистом грунте без макрофагов. Всего гидробиологическим сачком собрано 15 проб, по 5 на каждом участке.
Description: Збірка містить тези доповідей, в яких відображено сучасний стан та головні напрямки робіт молодих вчених в галузях ботаніки, зоології, гідробіології, фізіології рослин, фізіології людини та тварин,мікробіології та вірусології, екології,а також молекулярної біології, генетики, біохімії та екологічного менеджменту.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3908
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112-113.pdf276.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.