Останні додані

  • Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах 

    Витер, Роман Витальевич; Гриневич, Виктор Сергеевич; Дойчо, Игорь Константинович; Малушин, Николай Васильевич; Сердега, Борис Кирилович; Скобеева, Валентина Михайловна; Смынтына, Валентин Андреевич; Терещенко, Алла Владимировна; Филевская, Людмила Николаевна; Вітер, Роман Віталійович; Гріневич, Віктор Сергійович; Дойчо, Ігор Костянтинович; Малушин, Микола Васильович; Сердега, Борис Кирилович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Сминтина, Валентин Андрійович; Терещенко, Алла Володимирівна; Філєвська, Людмила Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
    В монографии рассмотрены методы получения ряда сенсорных наноматериалов и основные свойства этих наноструктур, которыми они обладают в неравновесных условиях. Представленные материалы могут быть полезными для научных ...
  • Історія міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) : присвяч. 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова 

    Гріневич, Віктор Сергійович; Лебєдєва, О. В.; Трапштейн, Валерія Еміліївна; Яценко, Т. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
    Видання містить унікальні історичні факти міжнародної діяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з перших років існування й до сьогодення. Характеристика історичного фону дозволяє прослідкувати ...