Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36919
Title: Сучасний медіапродукт: виробництво ЗМІ
Compiler: Блінов, Євген Миколайович
Blinov, Yevhen M.
Citation: Сучасний медіапродукт: виробництво ЗМІ : метод. вказівки та завдання для студентів спец. 061 Журналістика / уклад.: Є. М. Блінов. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 41 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Назарчук С. Л.
Keywords: медіапродукт
виробництво ЗМІ
розвиток медіа в Україні
регіональні медіа
створення медіапродукту
локальні медіа України
система ЗМІ України
Abstract: Методичні вказівки містять мету та завдання курсу «Сучасний медіапродукт: виробництво ЗМІ», тематику лекційних та практичних занять, завдання із самостійної роботи та питання для самоконтролю. Видання містить список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання факультету журналістики, реклами та видавничої справи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36919
Other Identifiers: УДК 07:005.936.43(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФЖРВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blinov_Modern_mediaproduct.pdf536.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.