Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36881
Title: Основи ландшафтного озеленення
Authors: Кадуріна, Антоніна Олегівна
Назарчук, Юлія Сергіївна
Kadurina, Antonina O.
Nazarchuk, Yuliia S.
Citation: Кадуріна А. О. Основи ландшафтного озеленення : метод. рек. до практ. занять для здобувачів 1-го (бакалавр.) рівня вищ. освіти біол. ф-ту / А. О. Кадуріна, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 35 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Назарчук С. Л.
Keywords: методичні вказівки
ландшафтне озеленення
ландшафтний дизайн
сучасний сад
Abstract: Методичні вказівки для здобувачів 1-го (бакалаврського) рівня вищої освіти Біологічного факультету з дисципліни «Основи ландшафтного озеленення» містять рекомендації до виконання практичних занять, словник з низки питань та перелік питань для контролю щодо історії та основ озеленення садово-паркових об’єктів та формування флористичних композицій. Методичні вказівки призначені для здобувачів закладів вищої освіти усіх форм навчання при вивченні дисципліни «Основи ландшафтного озеленення».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36881
Other Identifiers: УДК 712(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadurina_Nazarchuk_Principles_of_landscaping.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.