Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36867
Title: Друга іноземна мова
Compiler: Кривоніс, Діана Вікторівна
Kryvonis, Diana V.
Citation: Друга іноземна мова : метод. вказівки до самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 292 Міжнар. економ. відносини / уклад.: Д. В. Кривоніс. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 50 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Букаєв В. В.
Keywords: граматична компетентність
комунікативна компетентність
основні правила ділового етикету
термінологія економічної сфери
використання іноземної мови у професійному спілкуванні
французька мова
292 Міжнародні економічні відносини
Abstract: Методичні вказівки, призначені для самостійної роботи здобувачів першого рівня вищої освіти, містять чітко сформовані правила, функціональні приклади та вправи, які допоможуть студентам опанувати відповідні граматичні теми на належному рівні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36867
Other Identifiers: УДК 81'243(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryvonis_Second_foreign_language.pdf821.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.