Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36866
Title: Moods in modern English. The subjunctive & other oblique moods
Compiler: Морозова, Ірина Борисівна
Карпенко, Максим Юрійович
Пожарицька, Олена Олександрівна
Morozova, Iryna B.
Karpenko, Maksym Yu.
Pozharytska, Olena O.
Citation: Moods in modern English. The subjunctive & other oblique moods : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Основна інозем. мова (англ.)» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. Ю. Карпенко, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 40 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Освіта України
Keywords: методичні рекомендації
Moods
modern English
subjunctive moods
Abstract: У розробці представлено загальну систему способів дієслова в англійській мові та базові правила використання умовного способу дієслова разом з типовою структурою речень, для яких даний граматичний феномен є типовим. Запропонований матеріал є корисним доповненням до навчального посібника Морозової І.Б. та Пожарицької О.О. «The Use of Modal Verbs and Moods» (2022) та базується на системі викладання даної теми, представленій у ньому. Подані тексти для аналізу та вправи призначені для розвитку граматичних навичок.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36866
Other Identifiers: УДК 811.111’373.2.001.33:73/79
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozova_et_al_Moods_in_modern_English.pdf662 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.