Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36864
Title: Translation studies: ABCs
Compiler: Морозова, Ірина Борисівна
Пожарицька, Олена Олександрівна
Morozova, Iryna B.
Pozharytska, Olena O.
Citation: Translation studies: ABCs : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Теорія та практика пер.» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 56 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Освіта України
Keywords: методичні рекомендації
translation studies
ABCs
Abstract: Розробка ставить собі завданням сформувати знання здобувачів освіти щодо різних видів, правил та традицій перекладу та навчити їх адекватному відтворюванню оригінальних текстів та реалій мовою перекладу. За основу взяті англійська та українська мови. Подані питання для обговорення сприяють актуалізації отриманих знань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36864
Other Identifiers: УДК 811.111’373.2.001.33:73/79
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozova_Pozharytska_Translation_studies_ABCs.pdf825.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.