Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36863
Title: General attractiveness & appeal: mental-and-lingual mechanisms of creating particular personal images
Compiler: Морозова, Ірина Борисівна
Пожарицька, Олена Олександрівна
Morozova, Iryna B.
Pozharytska, Olena O.
Citation: General attractiveness & appeal: mental-and-lingual mechanisms of creating particular personal images : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Інтра- та екстралінгв. детермінанти заг. привабливості» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 68 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Освіта України
Keywords: методичні рекомендації
General attractiveness
General appeal
mental-and-lingual mechanism
creating particular personal images
Abstract: Розробка ставить собі завданням сформувати у здобувачів освіти знання про теорію загальної атрактивності особистості та практичні навички вербального моделювання, які б гарантували позитивне сприйняття їхнього повідомлення аудиторією. Подані питання для обговорення сприяють актуалізації отриманих знань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36863
Other Identifiers: УДК 811.111’22(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pozharytska_Morozova_Gen.attractiveness_and_appeal.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.