Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36862
Title: Gerundial and half-gerundial complexes
Compiler: Пожарицька, Олена Олександрівна
Карпенко, Максим Юрійович
Pozharytska, Olena O.
Karpenko, Maksym Yu.
Citation: Gerundial and half-gerundial complexes : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Друга інозем. мова (англ.)» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ, освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізацій: 035.043 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – нім.; 035.051 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – ісп.; 035.055 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад.: О. О. Пожарицька, М. Ю. Карпенко. – Одеса : Освіта України, 2023. – 28 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Освіта України
Keywords: методичні рекомендації
Gerundial Complexes
Half-Gerundial Complexes
non-finite verb forms
English
Abstract: У розробці представлено загальну систему неособових форм дієслова в англійській мові та базові правила використання синтаксичних комплексів з герундієм. Подані тексти для трансформацій та вправи призначені для розвитку граматичних навичок та закріплення правил. Запропонований матеріал є корисним доповненням до навчального посібника Морозової І.Б. та Степаненко О.О. «The Use of the Non-Finites» (2021) та базується на системі викладання даної теми, представленій у ньому.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36862
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pozharytska_Karpenko_Gerundial_and_half-gerundial_complexes.pdf578.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.