Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36856
Title: Фармацевтичне право та законодавство
Compiler: Труба, Вячеслав Іванович
Truba, Viacheslav I.
Василевська, Надія Станіславівна
Vasylevska, Nadiia S.
Citation: Фармацевтичне право та законодавство [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з навч. дисципліни для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я, спец. 226 Фармація, пром. фармація, освіт.-проф. програми «Фармація» / уклад.: В. І. Труба, Н. С. Василевська, – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 65 с. – 1,5 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фармація
фармацевтичне право
фармацевтичне законодавство
правові основи фармацевтичної діяльності
фармацевтичні правовідносини
захист прав людини у сфері фармації
юридична відповідальність у сфері фармації
державна політика у сфері фармації
226 Фармація, промислова фармація
Abstract: У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» до практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньо-професійної програми «Фармація». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36856
Other Identifiers: УДК 342.951:615(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ
Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truba_Vasylevska_Pharmaceutical law_and_legislation.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.