Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36855
Title: Виробнича практика з організації та економіки фармації
Compiler: Труба, Вячеслав Іванович
Truba, Viacheslav I.
Василевська, Надія Станіславівна
Vasylevska, Nadiia S.
Дроздова, Олена Геннадіївна
Drozdova, Olena G.
Citation: Виробнича практика з організації та економіки фармації [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спец. 226 Фармація, пром. фармація, освіт.-проф. програми «Фармація» / уклад.: В. І. Труба, О. Г. Дроздова, Н. С. Василевська, – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 43 с. – 1 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фармація
організація фармації
економіка фармації
виробничо-практична підготовка здобувачів
фармацевтичне підприємництво
фармацевтична етика
фармацевтична деонтологія
фамацевтичне підприємство
фармацевтична опіка
контроль якості лікарських засобів
облік та документообіг в аптечних закладах
226 Фармація, промислова фармація
Abstract: Методичні рекомендації призначені для організації проходження виробничої практики та містять графік, програму проходження виробничої практики в аптеці, права і обов’язки здобувачів вищої освіти, керівників практики від навчального закладу та від аптечного закладу, порядок оформлення щоденника практики й інших звітніх документів. Матеріали подано відповідно до робочої програми з виробничої практики з організації та економіки фармації для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36855
Other Identifiers: УДК 342.951:615(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ
Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truba_et_al_Internship_in_pharmacy_management_and_economics.pdf927.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.