Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36743
Title: Історія соціальної роботи
Compiler: Дунаєва, Лариса Миколаївна
Dunaieva, Larysa M.
Войтович, Олексій Іванович
Voitovych, Oleksii I.
Citation: Історія соціальної роботи [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. з курсу для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 231 Соц. робота / уклад.: Л. М. Дунаєва, О. І. Войтович. – Одеса, 2023. – 34 с. – 0,3 МБ.
Issue Date: 2023
Keywords: соціальна робота
етапи виникнення соціальної роботи
періодізація історії соціальної роботи
шляхи інтеграції соціальної роботи
системи соціального виховання в Україні
системи соціального захисту населення в Україні
професія соціального працівника
Abstract: Методичні рекомендації містять основні теми з історії соціальної роботи. Розглядаються тенденції її розвитку від філантропічного періоду у найдавніші часи до її становлення як державної системи благодійності у сучасних формах і перетворення соціальної роботи на окрему галузь знань. Навчальне видання пропонує тематику практичних занять, методичні рекомендації до вивчення питань тем, контрольні питання до курсу і розраховане на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 231 Соціальна робота факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36743
Other Identifiers: УДК 364-78(091)(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці (Соціальна робота)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dunaieva_Voitovych_History_of_social_work.pdf319.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.