Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36742
Title: Системне програмування
Compiler: Трубіна, Наталія Федорівна
Trubina, Nataliya F.
Лісіцина, І. М.
Citation: Системне програмування : метод. вказівки до виконання лаб. робіт здобувачами першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, спец. 123 – Комп’ютерна iнженерiя / уклад.: Н. Ф. Трубіна, І. М. Лiсiцина. – Одеса : Олді+, 2023. – 86 с.
Issue Date: 2023
Keywords: системне програмування
принципи створення системних програм
компоненти системного програмного забезпечення
проектування системного програмного забезпечення
програмування системного програмного забезпечення
експлуатація операційних систем
Abstract: Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкової дисципліни «Системне програмування», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна iнженерiя» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36742
Other Identifiers: УДК 004.451.9:004.424 072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trubina_Lisitsyna_System_programming.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.