Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36741
Title: Проектування інформаційних систем
Compiler: Малахов, Євген Валерійович
Malakhov, Eugene V.
Розновець, Ольга Ігорівна
Roznovets, Olga I.
Citation: Проектування інформаційних систем : метод. вказівки до курс. проектування студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 126 «Інформ. системи та технології» / уклад.: Є. В. Малахов, О. І. Розновець, – Одеса : Олді+, 2023. – 54 с.
Issue Date: 2023
Keywords: інформаційні системи
проектування інформаційних систем
архітектура інформаційних систем
безпечний доступ до баз даних інформаційних систем
шаблони проектування користувальницьких інтерфейсів
CASE-системи
побудова інформаційних систем
захист даних в інформаційних системах
Abstract: Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні курсових проектів з обов’язкової дисципліни «Проектування інформаційних систем», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки можуть бути корисні для студентів ІТ-спеціальностей закладів вищої освіти при опануванні ними дисциплін з проектування баз даних та інформаційних систем.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36741
Other Identifiers: УДК 004.5/6(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malakhov_Roznovets_Designing_information_systems.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.