Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36740
Title: Операційні системи і середовища
Compiler: Розновець, Ольга Ігорівна
Roznovets, Olga I.
Трубіна, Наталія Федорівна
Trubina, Nataliya F.
Citation: Операційні системи і середовища : метод. вказівки до виконання лаб. робіт студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 126 «Інформ. системи та технології» / уклад.: О. І. Розновець, Н. Ф. Трубіна, – Одеса : Олді+, 2023. – 84 с.
Issue Date: 2023
Keywords: операційна система
операційне середовище
архітектура ОС
архітектурні принципи побудови ОС
структура ОС
функціональні компоненти ОС
ОС UNIX
ОС Linux
Abstract: Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкової дисципліни «Операційні системи і середовища», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки можуть бути корисні для студентів ІТ-спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають операційні системи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36740
Other Identifiers: УДК 004.451:004.633(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roznovets_Trubina_Operating_systems_and_environment.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.