Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36739
Title: Комп’ютерні мережі. Частина 2
Compiler: Волощук, Людмила Арнольдівна
Антоненко, Олександр Сергійович
Antonenko, Oleksandr S.
Шпінарева, Ірина Михайлівна
Shpinareva, Iryna M.
Citation: Комп’ютерні мережі. Частина 2 : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / уклад.: Л. А. Волощук, О. С. Антоненко, І. М. Шпінарева ‒ Одеса : Олді+, 2023. – 62 с.
Issue Date: 2023
Keywords: комп'ютерні мережі
комп'ютерна інженерія
технології комп'ютерних мереж
топологія мереж
фізична та логічна структуризація
особливості адресації вузлів у мережі
багаторівнева система передачі даних
протоколи комп'ютерних мереж
Abstract: Методичні вказівки складено відповідно з програмою з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія. У вказівках наведено теоретичні відомості, завдання та порядок виконання лабораторних робіт, які виконуються в рамках четвертого та п’ятого змістовних модулів дисципліни. Методичні вказівки містять інформацію щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі» і відносяться для студентів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36739
Other Identifiers: УДК 004.7(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshchuk_et_al_Computer_networks_Part2.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.