Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36737
Title: Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт з української літератури
Compiler: Мізінкіна, Олена Олексіївна
Mizinkina, Olena O.
Citation: Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт з української літератури [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. для студентів філол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / упоряд.: О. О. Мізінкіна. – Одеса : Астропринт, 2023. – 38 с. – 0,7 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Астропринт
Keywords: особливості літературознавчої праці
написання наукового дослідження
редагування наукового дослідження
публічний захист наукового дослідження
композиція наукового дослідження
літературознавче дослідження
Abstract: Методичні рекомендації спрямовані на оптимізацію наукової роботи студентів на 2-му курсі. Передбачено рекомендований список основної і додаткової літератури, зразки оформлення документів. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36737
Other Identifiers: УДК 001.891:378.2]:821.161.2(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mizinkina_Method.recommendations_on_Ukr_literature_thesis.pdf679.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.