Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36736
Title: Теорія літератури
Compiler: Малиновський, Артур Тимофійович
Malynovskyi, Artur T.
Citation: Теорія літератури [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки для підготовки до аудиторних занять для студентів 1-го курсу другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / упоряд.: А. Т. Малиновський. – Одеса : Астропринт, 2023. – 22 с. –0,4 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Астропринт
Keywords: теорія літератури
історія української літератури
принципи літературознавства
концепції сучасного літературознавства
закономірності розвитку літературного процесу
науковий аналіз художнього твору
аналіз літературно-теоретичних праць
Abstract: Методичні вказівки складені для організації лекцій і практичних занять з курсу «Теорія літератури». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестових завдань, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36736
Other Identifiers: УДК 82.0(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malynovskyi_Literary_theory.pdf385.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.