Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36734
Title: Вступ до літературознавства
Compiler: Малиновський, Артур Тимофійович
Malynovskyi, Artur T.
Citation: Вступ до літературознавства [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки для підготовки до аудиторних занять для студентів 1-го курсу першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / упоряд.: А. Т. Малиновський. – Одеса : Астропринт, 2023. – 20 с. – 0,5 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Астропринт
Keywords: літературознавство
принципи літературознавства
теорія літератури
закони відображення дійсності в художній літературі
основоположні літературознавчі поняття
родо-видо-жанрові параметри художньої літератури
змістово-формальна структура літературного твору
іманентні особливості літературного процесу
аналіз художніх текстів
літературознавча робота
Abstract: Методичні вказівки складені для організації лекцій і практичних занять з курсу «Вступ до літературознавства». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестових завдань, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36734
Other Identifiers: УДК 82.0(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malynovskyi_Introduction_to_literary_studies.pdf463.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.