Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36733
Title: Психоаналіз в українській літературі
Compiler: Казанова, Ольга Валеріївна
Kazanova, Olha V.
Citation: Психоаналіз в українській літературі [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки для підготовки до аудиторних занять для студентів 4-го курсу першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / упоряд.: О. В. Казанова. – Одеса : Астропринт, 2023. – 18 с. – 0,5 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Астропринт
Keywords: українська література
психоаналіз
українська класика
сучасне психоаналітичне літературознавство
літературознавчий аналіз
психоаналітичний аналіз художнього твору
методи психоаналітичної інтерпретації художнього твору
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Психоаналіз в українській літературі». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестових завдань, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36733
Other Identifiers: УДК 821.161.2:159.964.2(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazanova_Psychoanalysis_in_Ukrainian_literature.pdf472.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.