Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36731
Title: Історія української літератури
Compiler: Казанова, Ольга Валеріївна
Kazanova, Olha V.
Citation: Історія української літератури [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки для підготовки до аудиторних занять для студентів 2-го курсу першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / упоряд.: О. В. Казанова. – Одеса : Астропринт, 2023. –26 с. – 0,4 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Астропринт
Keywords: історія української літератури
українська література 50-70 років ХІХ століття,
українські письменники другої половини ХІХ століття
літературний процес другої половини ХІХ століття
літературознавчі ідеї другої половини ХІХ століття
Марко Вовчок
Пантелеймон Куліш
Іван Нечуй-Левицький
Панас Мирний
Осип Юрій Федькович
Степан Руданський
Леонід Глібов
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Історія української літератури». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестових завдань, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36731
Other Identifiers: УДК 821.161.2'0"1850/1879"(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazanova_History_of_Ukrainian_literature.pdf420.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.