Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36730
Title: Біблія як літературна пам'ятка
Compiler: Джиджора, Євген Володимирович
Dzhydzhora, Yevhen V.
Citation: Біблія як літературна пам'ятка [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки для підготовки до аудиторних занять для студентів 1-го курсу першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / упоряд.: Є. В Джиджора. – Одеса : Астропринт, 2023. – 15 с. – 0,3 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Астропринт
Keywords: Біблія
біблійні твори
біблійний канон
твори Старого та Нового Завіту
сюжети Біблії
персонажі Біблії
структура Біблії
біблійні переклади українською мовою
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Біблія як літературна пам’ятка». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36730
Other Identifiers: УДК 82-97:27-23(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzhydzhora_The_Bible_as_a_literary_monument.pdf343.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.