Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36728
Title: Історія української літератури
Compiler: Чикур, Лілія Дмитрівна
Chykur, Liliia D.
Малиновський, Артур Тимофійович
Malynovskyi, Artur T.
Якубовська, М. Г.
Citation: Історія української літератури [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки для студентів 2-го курсу філол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / упоряд.: Л. Д. Чикур. – Одеса :Астропринт, 2023. – 23 с. – 0,5 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Астропринт
Keywords: історія української літератури
літературний процес другої половини ХІХ ст.
літературознавчі ідеї другої половини ХІХ ст.
українська література другої половини ХІХ ст.
Іван Франко
Марк Кропивницький
Михайло Старицький
Іван Тобілевич (Карпенко-Карий)
Борис Грінченко
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Історія української літератури». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестів для перевірки знань, перелік творів для текстуального вивчення, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36728
Other Identifiers: УДК 821.161.2'0"1870/1899"(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chykur_History_of_Ukrainian_literature.pdf485.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.