Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36628
Title: Підготовка кваліфікаційної роботи з «Методики викладання іноземних мов у вищій школі» для здобувачів другого (магістерського) рівня
Compiler: Князян, Маріанна Олексіївна
Kniazian, Marianna O.
Citation: Підготовка кваліфікаційної роботи з «Методики викладання іноземних мов у вищій школі» для здобувачів другого (магістерського) рівня : метод. рек. для спец. 035 «Філологія», спеціалізацій 035.041 Герм. мови і літ. (пер. включ.), перша – англ., 035.043 Герм. мови і літ. (пер. включ.), перша – нім., 035.051 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша – ісп., 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша – фр.) / уклад. : М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні рекомендації
підготовка кваліфікаційної роботи
методика викладання
іноземні мови
вища школа
Abstract: У методичних рекомендаціях подано завдання із самостійної роботи, яку здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня мають виконати в процесі науково-дослідницької діяльності з «Методики викладання іноземної мови у вищій школі». Метою методичних рекомендацій є сформувати у здобувачів вищої освіти знання про сучасні наукові методи, здатність до проєктування та реалізації дослідження, розробки та впровадження інновацій, оформлення наукового тексту та презентації спільноті набутих результатів. Розкривається категоріальний апарат наукової роботи у сфері методики викладання іноземних мов, подано список літератури, яка допоможе здобувачам вищої освіти у виконанні наукового дослідження. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за вказаними спеціалізаціями, викладачів-науковців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36628
Other Identifiers: УДК 378.147.88(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian_Thesis_preparation.pdf236.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.