Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36626
Title: Педагогіка вищої школи
Compiler: Князян, Маріанна Олексіївна
Kniazian, Marianna O.
Citation: Педагогіка вищої школи : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні рекомендації
педагогіка
вища школа
Abstract: У методичних рекомендаціях подано практичні заняття (їх тематика, питання, які розглядаються, рекомендована література) та завдання для самостійної роботи. Метою методичних рекомендацій є сформувати та актуалізувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання про концептуальні основи педагогіки вищої школи, теорію навчання, виховання студентства, основи управління закладом вищої освіти. Передбачається формування вмінь організовувати та впроваджувати освітній процес у закладах вищої освіти, організовувати навчання, виховання студентської молоді відповідно до принципів та вимог управління закладом вищої освіти та студентського самоврядування. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, викладачів-науковців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36626
Other Identifiers: УДК 378.013(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian_Pedagogy_of_higher_school.pdf216.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.