Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36624
Title: Методика викладання іноземної мови у вищій школі
Compiler: Князян, Маріанна Олексіївна
Kniazian, Marianna O.
Citation: Методика викладання іноземної мови у вищій школі : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні рекомендації
іноземна мова
методика викладання
вища школа
Abstract: У методичних рекомендаціях представлено зміст та структуру практичних занять, рекомендовану літературу до самопідготовки за кожною темою, завдання для самостійної роботи. Метою методичних рекомендацій є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь ефективного викладання іноземних мов у вищій школі. Здобувачі оволодівають інноваційними методами, цифровими технологіями формування у студентів мовних знань та вмінь у видах мовленнєвої діяльності. Передбачається формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здатності бути критичним і самокритичним, до адаптації та дії в новій ситуації, до використання інформаційно-комунікаційних технологій, організації освітнього процесу та викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 035 Філологія, викладачів-науковців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36624
Other Identifiers: УДК 378.147(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian_Methods_of_teaching_foreign_language.pdf242.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.