Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36621
Title: Фізика напівпровідників. Ч. V. Визначення параметрів напівпровідників за допомогою оптичного збудження
Authors: Чебаненко, Анатолій Павлович
Ваксман, Юрій Федорович
Конопельська, Наталія Вікторівна
Каракіс, Юрій Миколайович
Chebanenko, Anatoliy P.
Vaksman, Yurii F.
Karakis, Yurii M.
Konopelska, Nataliia V.
Citation: Фізика напівпровідників. Ч. V. Визначення параметрів напівпровідників за допомогою оптичного збудження : навч.-метод. посіб. до спец. курсу лекцій «Фізика напівпровідників» / А. П. Чебаненко, Ю. Ф. Ваксман, Н. В. Конопельська, Ю. М. Каракіс. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 86 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: навчально-методичний посібник
фізика
фізика напівпровідників
оптичне збудження
Series/Report no.: ;Ч. 5.
Abstract: Навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни «Фізика напівпровідників». Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійній роботі над відповідним курсом. Посібник сприятиме розробці у студентів навичок самостійної експериментальної роботи та застосуванню теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій, що обрали спеціальності «Фізика та астрономія» і «Прикладна фізика та наноматеріали».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36621
ISBN: 978-617-689-466-7
Other Identifiers: УДК 621.315.59(076.5)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, фізичні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chebanenko_Karakis_Physics_of_Semiconductors_Part_5.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.