Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36585
Title: Методичні рекомендації до написання курсових робіт
Authors: Марінашвілі, Мальвіна Джангізівна
Телецька, Тетяна Володимирівна
Marinashvili, Malvina D.
Teletska, Tatiana V.
Citation: Марінашвілі М. Д. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : для здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавра спец. 035 «Філологія» спеціалізації 035.055 «Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр.» / М. Д. Марінашвілі, Т. В. Телецька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 51 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні рекомендації
оформлення курсової роботи
принципи академічної доброчесності
захист курсової роботи
Abstract: У методичних рекомендаціях подано вимоги до структури, змісту й оформлення курсової роботи з лінгвістики, а також принципи академічної доброчесності. Наведено процедуру захисту курсової роботи і критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36585
Other Identifiers: УДК 001.89(81-13)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marinashvili_Teletska_Method.recommendations_on_thesis_writing.pdf554.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.