Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36583
Title: Паралельне програмування з використанням технології MPI
Compiler: Вербіцький, Віктор Васильович
Максимов, Артур Леонідович
Verbitskyi, Viktor V.
Citation: Паралельне програмування з використанням технології MPI [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт студентів ф-ту математики, фізики та інформац. технологій / уклад.: В. В. Вербіцький, А. Л. Максимов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 37 с. – 0,7 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні рекомендації
паралельне програмування
технології MPI
створення паралельних додатків
Abstract: У методичних рекомендаціях приведено основні відомості щодо створення паралельних додатків для комп’ютерних систем з розподіленою пам’яттю за технологією написання паралельних програм MPI. Методичні вказівки містять завдання та варіанти для лабораторних робіт. Розраховано для студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що вивчають дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення», «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Паралельні алгоритми обчислювальної математики».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36583
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, математичні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verbitskyi_Maksymov_Parallel_programming_with_MPI.pdf675.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.