Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36582
Title: Основи академічної культури
Compiler: Солдаткіна, Людмила Михайлівна
Soldatkina, Liudmyla M.
Citation: Основи академічної культури [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. до практ. занять з курсу для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 102 «Хімія» і другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 226 «Фармація, промисл. фармація» / уклад. Л. М. Солдаткіна. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 103 с. – 1 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичний посібник
академічна культура
академічна доброчесність
плагіат
Abstract: Методичний посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Основи академічної культури». Пропоноване видання містить теоретичний матеріал, контрольні питання та тестові завдання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.Посібник призначений здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 102 «Хімія» і здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» для самостійної роботи і підготовки до практичних занять з дисципліни. Буде корисним також аспірантам і молодим науковцям під час написання академічних текстів і підготовці до публічних виступів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36582
Other Identifiers: УДК 003.07:001(075)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soldatkina_Principles_of_academic_culture.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.