Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36565
Title: «Домашнє читання» : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр. ; другий рік навчання
Authors: Князян, Маріанна Олексіївна
Романюк, Діана Хачатурівна
Kniazian, Marianna O.
Romaniuk, Diana Kh.
Citation: Князян М. О. «Домашнє читання» : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр. ; другий рік навчання / М. О. Князян, Д. Х. Романюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2021. – 52 c.
Issue Date: 2021
Keywords: методичні рекомендації
французька мова
домашнє читання
Abstract: У методичних рекомендаціях подано систему організації навчальної діяльності здобувачів другого року навчання ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша французька) з обовʼязкової освітньої компоненти «Основна іноземна мова (французька)», змістового модуля «Домашнє читання» (або «Синтетичне читання художнього тексту»). Вправи та завдання є корисними також тим здобувачам вищої освіти, які вивчають французьку мову як другу іноземну. Пропонуються вправи, що передбачають читання творів французьких письменників, переклад запропонованих фрагментів з іноземної мови на українську. Мають місце граматичні вправи, які сприяють актуалізації засвоєних знань з практичної граматики французької мови. Лексичні вправи спрямовані на розширення лексичного фонду здобувачів освіти. Проєкти, творчі вправи, як і вправи, спрямовані на вивчення стилістичної своєрідності тексту, мають на меті формування компетентності студентів гнучко й ефективно використовувати французьку мову в усній та письмовій формі. Для здобувачів вищої освіти, викладачів-науковців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36565
Other Identifiers: УДК 378.937
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian_Lecture_a_la_maison_2_annee.pdf695.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.