Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36562
Title: Усне та писемне мовлення
Authors: Князян, Маріанна Олексіївна
Панченко, Iнна Володимирівна
Романюк, Діана Хачатурівна
Kniazian, Marianna O.
Pantchenko, Inna V.
Romaniuk, Diana Kh.
Citation: Князян М. О. Усне та писемне мовлення : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» (другий рік навчання) для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ., перша фр. / М. О. Князян, І. В. Панченко, Д. Х. Романюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2021. – 60 c.
Issue Date: 2021
Keywords: методичні рекомендації
французька мова
усне мовлення
писемне мовлення
Abstract: У методичних рекомендаціях репрезентовано систему самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша французька) з обовʼязкової освітньої компоненти «Основна іноземна мова (французька)», а саме з такого її складника, як «Лексико-граматичний та комунікативний аспекти французької мови». Методичні рекомендації можуть бути корисними й студентам, котрі вивчають французьку мову як другу іноземну мову на факультеті романо-германської філології. Пропонуються блоки вправ «compréhension écrite», «production orale», «production écrite», що мають на меті активізацію вмінь здобувачів вищої освіти у читанні, усному та писемному мовленні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36562
Other Identifiers: УДК 378.937
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian_Communication_ecrite_et_orale.pdf906.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.