Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3648
Назва: СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА 2-ГИДРОКСИПРОПИЛЕН- 1,3-ДИАМИНОТЕТРААЦЕТАТОГЕРМАНАТОВ НЕКОТОРЫХ s-МЕТАЛЛОВ
Інші назви: СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 2-ГІДРОКСИПРОПІЛЕН-1,3- ДІАМІНОТЕТРААЦЕТАТОГЕРМАНАТІВ ДЕЯКИХ s-МЕТАЛІВ
SYNTHESIS AND CHARACTERISTIC OF 2-HYDROXYPROPYLENE- 1,3-DIAMINETETRAACETOGERMANATES OF SOME s-METALS
Автори: Марцинко, Елена Эдуардовна
Сейфуллина, Инна Иосифовна
Песарогло, Алена Георгиевна
Пожарицкий, А. Ф.
Марцинко, Олена Едуардівна
Сейфулліна, Інна Йосипівна
Пєсарогло, Олена Георгіївна,
Martsynko, Olena E.
Seifullina, Inna Y.
Pesaroglo, Olena G.
Pozharitsky, A. F.
Бібліографічний опис: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Дата публікації: 2012
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: германий
2-гидроксипропилен-1,3-диаминотетрауксусная кислота
комплексообразование
комплексонаты
хелатообразование
германий
2-гідроксипропілен-1,3-діаміно-N,N,NI,NI- тетраоцтова кислота
комплексоутворення
комплексонати
хелатоутворення
germanium
2-hydroxypropylene-1,3-diamino-N,N,NI,NI-tetraacetic acid
complexforming
complexonates
chelateforming
Серія/номер: ;Т.17, вип. 2(42) С.5-11
Короткий огляд (реферат): Впервые получены и охарактеризованы методами элементного и рентгенофазового анализов, термогравиметрии, ИК-спектроскопии разнометалльные комплексы германия (IV) и s-металлов (Mg, Ca, Sr, Ba) с 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,NI,NI-тетрауксусной кислотой (Н5Hpdta). По результатам исследования совокупностью физических и химических методов установлено, что полученные 2-гидроксипропилен-1,3-диаминотетраацетатогерманаты представляют собой комплексы катион-анионного типа: M[Ge(Hpdta)(ОН)(Н2О)]·nH2O, где M = Mg, n=9 (I); Ca, n=7 (II), Sr, n=7 (III); Ba, n=8 (IV). Предложена схема строения соединений I-IV.
Вперше одержано та и охарактеризовано методами елементного і рентгенофазового аналізів, термогравіметрії, ІЧ-спектроскопії різнометальні комплекси германію (IV) і s-металів (Mg, Ca, Sr, Ba) з 2-гідроксипропілен-1,3-діаміно-N,N,NI,NI- тетраоцтовою кислотою (Н5Hpdta). По результатам дослідження фізичними та хімічними методами встановлено, що отримані 2-гідроксипропілен-1,3- діамінотетраацетатогерманати являють собою комплекси катіон-аніонного типу: M[Ge(Hpdta)(ОН)(Н2О)]·nH2O, M = Mg, n=9 (I); Ca, n=7 (II), Sr, n=7 (III); Ba, n=8 (IV). Запропонована схема будови сполук I-IV.
Differentmetal complexes of germanium (IV) and s-metals (Mg, Ca, Sr, Ba) with 2-hydroxypropylene-1,3-diamino-N,N,NI,NI-tetraacetic acid (Н5Hpdta) are obtained for the first time and characterized by methods of elementary and X-Ray powder diffraction analysis, thermogravimetry, IR-specroscopy. By results of research by set of physical and chemical methods it is established, that obtained 2-hydroxypropylene-1,3-diaminetetraacetogermanates are complexes of cationic-anionic type: M[Ge(Hpdta(ОH (Н2О)]·nH2O, where M = Mg, n=9 (I); Ca, n=7 (II), Sr, n=7 (III); Ba, n=8 (IV). The scheme of structure of compounds I-IV is offered.
Опис: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3648
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ONU_Chemistry_2(42)_2012_5-11+.pdf260.25 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.