Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36415
Title: Organisation of the Bar in Western Ukraine in the second half of ХІХ and early XX centuries
Other Titles: Організація діяльності адвокатури в Західній Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття
Authors: Boichuk, A. Yu.
Rudik, Iryna V.
Бойчук, А. Ю.
Рудік, Ірина Валеріївна
Citation: Правова держава = Сonstitutional State
Issue Date: 2023
Keywords: lawyer
bar
bar association
lawyer’s speech
court debate
Lviv Chamber of Advocates
Provisional Regulations on the Bar from August 16, 1849
Regulations on the Bar from July 6, 1868
адвокат
адвокатура
адвокатська палата
адвокатська промова
судові дебати
Львівська палата адвокатів
Тимчасове положення про адвокатуру від 16 серпня 1849 р.
Положення про адвокатуру від 6 липня 1868 р.
Series/Report no.: ;Вип. 51.
Abstract: The article is dedicated to the legal aspects and the role of bar associations as entities responsible for bar administration in the Western Ukrainian territories in the second half of the XIX and early XX centuries. Paper analyses how the bar was established, its organizational structure, and the unique features of lawyers and their respective bar associations’ functions.
Стаття присвячена дослідженню організаційно-правових основ становлення та діяльності адвокатських палат як органів адвокатського управління в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Розкрито її місце та роль у державно-політичній системі. Виявлено переваги, недоліки та особливості їх функціонування, зумовлені специфікою системи державного управління Галичиною. Визначено, що формування адвокатського управління на західноукраїнських землях у цей період проходило під впливом загальноавстрійської організації адвокатури, для якої характерним було висунення до адвокатури підвищених вимог, починаючи з установлення диференційованих і високих цензів щодо вступу до адвокатури та завершуючи приписами щодо надання правової допомоги. Правове регулювання адвокатської діяльності цього періоду здійснюється Тимчасовим положенням про адвокатуру від 16 серпня 1849 р., Положенням про адвокатуру від 6 липня 1868 р., а також статутами кожної адвокатської палати. До компетенції палат належали: вибори голови палати, затвердження постійних комісій, розгляд апеляції стосовно тимчасово відсторонених або звільнених від обов’язків адвокатів, призначення ревізорів адвокатської діяльності. Діяльність адвокатських палат у Галичині активізується з 1862 року. Виникнення можливості створення адвокатських палат на західноукраїнських землях було обумовлене поступками монархії у зв’язку з революцією 1848 р. в Австрії та незначною чисельністю адвокатів в окремих місцевостях Галичини, що вимагало їх концентрацію в певних центрах. Першою виникла та стала головною Львівська палата адвокатів, що була утворена на установчих зборах львівських правників у березні 1862 р. Станіславська, Тернопільська та Золочівська палати у другій половині XIX ст. об’єдналися із Львівською, а Перемишльська та Самбірська проіснували самостійно до прийняття в Польщі 1932 р. уніфікованого закону про адвокатуру, відповідно до якого вони також були об’єднані із Львівською палатою адвокатів. Правила адвокатської етики, що були напрацьовані Львівською палатою адвокатів знайшли своє відображення і в сучасному законодавстві України.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36415
DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.51.287982
Other Identifiers: UDC 347.965(477.8)”185/191”
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-28.pdf504.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.