Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36407
Title: Кваліфікаційна робота
Compiler: Ваксман, Юрій Федорович
Vaksman, Yurii F.
Citation: Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс]: електрон. метод. вказівки до кваліфікац. роботи для здобувачів першого (бакалавр) спец. 104 Фізика та астрономія та другого (магістр) рівнів вищ. освіти спец. 104 Фізика та астрономія і 105 Прикладна фізика та наноматеріали / уклад. Ю. Ф. Ваксман. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 21 с. – 0,7 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
кваліфікаційна робота
вимоги до змісту роботи
захист кваліфікаційної роботи
структура роботи
Abstract: У методичних вказівках описано структуру роботи, вимоги до змісту роботи: вступу, основної частини, результатів та висновків, списку використаних джерел, додатків. Наведено також перелік документів, необхідних до захисту кваліфікаційної роботи. Методичні вказівки розроблені для здобувачів першого (бакалавр) спеціальності 104 Фізика та астрономія та другого(магістр) рівнів вищої освіти спеціальностей 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та астрономія при підготовці кваліфікаційної роботи до захисту.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36407
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, фізичні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaksman_Qualifying_paper.pdf667.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.