Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36405
Title: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії
Compiler: Хома, Руслан Євгенійович
Щербакова, Тетяна Михайлівна
Цісак (Кобернік), Альона Олександрівна
Топоров, Сергій Васильович
Khoma, Ruslan Ye.
Shcherbakova, Tetiana M.
Tsisak (Kobernik), Aliona O.
Toporov, Serhii V.
Citation: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до практ. робіт для студентів ІІІ курсу ф-ту хімії та фармації спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / уклад.: Р. Є. Хома, Т. М. Щербакова, А. О. Цісак, С. В. Топоров – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-никова, 2023. – 67 с. – 0,8 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
токсикоманія
наркоманія
фармацевтичні аспекти
Abstract: Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні практичних робіт з дисципліни вільного вибору «Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії», яка викладається студентам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» факультету хімії та фармації Одеського національ-ного університету імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36405
Other Identifiers: УДК 616.89-008.441.3
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khoma_et_al_Pharmaceutical_aspects_of_drug_abuse.pdf757.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.