Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36317
Title: Сучасне матеріалознавство
Compiler: Солдаткіна, Людмила Михайлівна
Soldatkina, Liudmyla M.
Citation: Сучасне матеріалознавство [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до практ. занять з навч. дисципліни «Сучасне матеріалознавство» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / уклад. Л. М. Солдаткіна – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2023. – 44 с. – 0,8 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
матеріалознавство
залізовуглецеві сплави
сплави кольорових металів
полімерні матеріали
неметалеві матеріали
наноструктуровані матеріали
Abstract: У методичних вказівках наведена програма навчальної дисципліни «Сучасне матеріалознавство» і запропоновані плани проведення практичних занять. Увага приділена контрольним питанням та тестовим завданням до кожного практичного заняття, що дає змогу здобувачам вищої освіти засвоїти, закріпити і проконтролювати набуті знання. Методичні вказівки призначені здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 102 «Хімія».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36317
Other Identifiers: УДК 620.22
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soldatkina_Modern_Materials_Science.pdf782.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.