Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36283
Title: Formation des mots en français contemporain (Словотворення у сучасній французькій мові)
Authors: Телецька, Тетяна Володимирівна
Млинчик, Андрій Венедиктович
Teletska, Tatiana V.
Mlynchyk, Andrii V.
Citation: Телецька Т. В. Formation des mots en français contemporain (Словотворення у сучасній французькій мові) : метод. вказівки до курсу «Лексикологія основної інозем. мови (фр.)» / Т. В. Телецька, А. В. Млинчик. – Одеса: Аріадна, 2020. – 26 с.
Issue Date: 2020
Keywords: методичні вказівки
словотворення
французька мова
Abstract: Методичні вказівки «Formation des mots en français contemporain» (Словотворення у сучасній французькій мові) до курсу «Лексикологія основної іноземної мови (французької)» призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Запропоновані методичні вказівки складаються з двох частин. У першій частині представлені сучасні погляди на способи формування лексичних одиниць французької мови. Друга частина містить досить різноманітний набір практичних завдань, орієнтованих на утворення та використання лексичних одиниць французької мови, що належать до різних мовленнєвих регістрів. Вони передбачають не лише формування однозначних і багатозначних слів, а й виявлення їх семантичної та стилістичної диференціації. Запропоновані вправи дозволять здобувачам вищої освіти більш поглиблено та ефективно опрацювати досліджувану тему, а також надбати навички структурно-семантичного аналізу словникового складу сучасної французької мови.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36283
Other Identifiers: УДК 811.133.1
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teletska_Mlynchyk_Formation_des_mots_en_fran_ais_contemporain.pdf364.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.