Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36282
Title: Академічне письмо
Compiler: Телецька, Тетяна Володимирівна
Марінашвілі, Мальвіна Джангізівна
Teletska, Tatiana V.
Marinashvili, Malvina D.
Citation: Академічне письмо : метод. вказівки до самост. роботи з навч. дисципліни «Основи наук. дослідження, акад. письмо та акад. доброчесність» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад. Т.В. Телецька, М.Д. Марінашвілі. – Одеса : Олді+, 2023. – 28 с.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні вказівки
академічна культура
академічне письмо
Abstract: Метою методичних вказівок є формування у студентів академічної культури, а саме оволодіння навичками наукового усного мовлення і письма, отримання вмінь для написання наукових робіт і презентації результатів досліджень. Методична розробка містить перелік питань для обговорення, питання до поточного контролю, список рекомендованої літератури.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36282
Other Identifiers: УДК 811.133.1’276.6:174.7(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teletska_Marinashvili_Academic_writing.pdf941.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.