Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3627
Название: БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЩУРІВ В УМОВАХ ЇХ УТРИМУВАННЯ НА РАЦІОНІ З ДОДАННЯМ КОРМОВИХ ДОБАВОК З РІПАКУ
Другие названия: БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС В УСЛОВИЯХ ИХ СОДЕРЖАНИЯ НА РАЦИОНЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ РАПСА
BIOCHEMICAL INDICES FOR RATS IN THE CONDITIONS OF THEIR MAINTENANCE ON THEBRATION WITH ADDITION OF RAPE FORAGE ADDITIONS
Авторы: Захарієва, З. Є.
Будняк, Олександр Костянтинович
Федорко, Наталія Леонідівна
Чернадчук, Сніжана Сергіївна
Будняк, Олена Леонідівна
Данилова, О. І.
Запорожченко, Олександр Вікторович
Захариева, 3. Е.
Будняк, Александр Константинович
Будняк, Елена Леонидовна
Данилова, Е. И.
Запорожченко, Александр Викторович
Zakhariieva, Z. Ye.
Budniak, Oleksandr K.
Fedorko, Natalia L.
Chernadchuk, Snizhana S.
Budniak, Olena L.
Danilova, O. I.
Zaporozhchenko, Oleksandr V.
Чернадчук, Снежана Сергеевна
Федорко, Наталья Леонидовна
Библиографическое описание: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Дата публикации: 2012
Издательство: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключевые слова: ріпакова макуха
ріпаковий шрот
аскорбінова кислота
метаболіти
сукцинатдегідрогеназа
малоновий діальдегід
рапсовый жмых
рапсовый шрот
аскорбиновая кислота
метаболиты
пируват- и 2-оксоглутаратдегидрогеназный комплекс
сукцинатдегидрогеназа
малоновий диальдегид
rape grist
rape fat-free grist
ascorbic acid
metabolytes
pyruvate- and 2-oksoglutaratedehydrogenaze complexes
activity of SDG
malonic dialdehyde
Серия/номер: Біологія;Т.17, вип.3 (28), С.19-26
Краткий осмотр (реферат): Вивчали вплив місячного годування щурів кормом з доданням ріпакових макухи, шрота та олії на показники активності піруват- та 2-оксоглутаратдегідрогеназних комплексів, сукцинатдегідрогенази, вмісту метаболітів аскорбінової кислоти та малонового діальдегіду в їх органах. Отримано дані, що кормові добавки з ріпаку викликали різнобічні зміни у активності дегідрогеназ оксокислот та сукцінатдегідрогенази в органах щурів. Додання до їжі ріпакової макухи зменшувало вміст дегідроаскорбінової кислоти, а ріпакової олії викликало підвищення вмісту малонового діальдегіду в печінці дослідних щурів.
Изучали влияние месячного кормления крыс с добавлением в корм рапсовых жмыха, шрота и масла на показатели активности пируват- и 2-оксоглутаратдегидрогеназных комплексов, активности СДГ, содержания метаболитов аскорбиновой кислоты и малонового диальдегида в их органах. Получено, что кормовые добавки из рапса вызывали разносторонние изменения в активности дегидрогеназ оксокислот (ПДК, ОГДК) и СДГ в органах крыс. Добавление к корму рапсового жмыха уменьшало содержание ДАК, а рапсового масла вызывало повышение содержания МДА в печени опытных крыс.
The effect of the monthly feeding of rats with adding to the feed of rape grist, fat-free grist and oil on the indices of activity of pyruvate- and 2-oksoglutaratedehydrogenaze complexes, activity of SDG, the concentrations of metabolytes of ascorbic acid and malonic dialdehyde in their organs were studied. The scalene changes in activity of dehydrogenases of oksoasids (PDG, OGDK) and SDG in the organs of rats were caused by the rape forage additions. There were founded that rape grist adding to the feed decreased the concentration of DAA, and rape oil caused the increase of amount of MDA in the liver of the experienced rats.
Описание: Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012. - Том 17, Вип.3(28): Сер. "Біологія"
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3627
Располагается в коллекциях:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ONU_Visnik_Biolog_3(28)_2012_19-26+.pdf198.32 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.