Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36213
Title: Безпека життєдіяльності та основи охорони
Compiler: Байло, Олена Володимирівна
Bailo, Olena V.
Citation: Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль: основи охорони праці) [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з навч. дисципліни для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право» / уклад.: О. В. Байло. – Одеса, 2023. – 36 с. – 0,7 МБ.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні рекомендації
безпека життєдіяльності
охорона праці
основи охорони праці
Abstract: Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» для опанювання лекційного матеріалу, підготовки до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36213
Other Identifiers: УДК 331.45(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ (Правові науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bailo_Life_safety.pdf727.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.