Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36211
Title: Господарське право
Compiler: Добровольська, Ніна Василівна
Dobrovolska, Nina V.
Citation: Господарське право [Електронний ресурс] : електрон. метод. посібник для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право» / уклад. Н. В. Добровольська. – Одеса, 2023. – 101 с. – 1 МБ.
Issue Date: 2023
Keywords: методичний посібник
господарське право
право
господарський правопорядок
Abstract: У методичному посібнику наведено основні положення до вивчення дисципліни «Господарське право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право». Основна мета посібника – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36211
Other Identifiers: УДК 346(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ (Правові науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrovolska_Commercial_law.pdf995.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.