Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36170
Title: Земельне право
Compiler: Масін, Віктор Миколайович
Masin, Viktor M.
Citation: Земельне право [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з курсу для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право» / уклад. В. М. Масін. – Одеса, 2023. – 121 с. – 1,2 МБ.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні рекомендації
право
земельне право
право власності на землю
Abstract: Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського)рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» для опанування лекційного матеріалу, підготовки до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36170
Other Identifiers: УДК 349.4 (072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ (Правові науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masin_Land_law.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.