Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36083
Title: Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія
Authors: Топоров, Сергій Васильович
Toporov, Serhii V.
Citation: Топоров С. В. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія: навч. посіб. до курсу «Фіз.-хім. методи дослідження речовин та матеріалів» для спец. 102 «Хімія» / С. В. Топоров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 96 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: навчальний посібник
електрохімічні методи аналізу
потенціометрія
Abstract: Навчальний посібник складено відповідно до програми курсу “Фізико-хімічні методи дослідження речовин та матеріалів”. Він містить теоретичні основи та приклади практичного застосування потенціометричних методів дослідження, матеріали для підготовки та контролю, приклади рішень типових задач, багатоваріантні розрахункові задачі, тестові завдання, питання для підсумкового контролю та призначений студентам факультету хімії та фармації за спеціальністю 102 «Хімія». Посібник може бути рекомендовано також студентам для підготовці до занять з курсу “Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу”, які навчаються за спеціальностями 014 «Середня освіта (Хімія)» та 226 «Фармація, промислова фармація».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36083
ISBN: 978-617-689-480-3
Other Identifiers: УДК 542.87(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toporov_Electrochemical_methods_of_analysis.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.