Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36064
Title: Методичні рекомендації до оформлення та захисту курсових та кваліфікаційних робіт
Compiler: Євтухов, В'ячеслав Михайлович
Шарай, Наталія Вікторівна
Страхов, Євген Михайлович
Yevtukhov, Viacheslav M.
Sharai, Nataliia V.
Strakhov, Yevhen M.
Citation: Методичні рекомендації до оформлення та захисту курсових та кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] : електр. метод. рек. для здобувачів галузі знань 11 «Математика та статистика» / уклад.: В. М. Євтухов, Н. В. Шарай, Є. М. Страхов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 39 с. – 0,8 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні рекомендації
оформлення курсових та кваліфікаційних робіт
захист курсових та кваліфікаційних робіт
11 Математика та статистика
Abstract: Атестація здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 111 «Математика» за освітньо-професійною програмою «Математика» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікацій-ної (дипломної) роботи. Методичні вказівки містять типові вимоги до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт, а також рекомендації щодо їх написання.Наведені зразки документів, що супроводжують подання роботи до екзаменаційної комісії за спеціальністю «Математика».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36064
Other Identifiers: УДК 378.2:001.818(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, математичні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yevtukhov_et_al_Method_rec_for_thesis_defense.pdf800.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.