Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36010
Title: Стратегічні пріоритети розвитку державного управління та економічної політики України
Authors: Шкафер, О. О.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 79-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (27-28 квіт. 2023 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
Issue Date: 2023
metadata.dc.contributor.advisor: Крючкова, Наталія Михайлівна
Kriuchkova, Nataliia M.
Keywords: економіка
державне управління
економічна політика України
Abstract: Країни з перехідною економікою здійснюють комплексні реформи в різних сферах державної політики, серед яких важливою є реформа державного управління. Ця реформа має велике значення для конкурентоспроможності держави та для Європейської інтеграції. Для ефективної діяльності Кабінету Міністрів України щодо формування державної політики необхідна професійна, результативна, ефективна та підзвітна система центральних органів виконавчої влади. Зниження адміністративного навантаження державного регулювання, покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій позитивно впливає на рейтинги конкурентоспроможності держави у світі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36010
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ, економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204-206.pdf116.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.